accestories | the absolute accessories store

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του accestories.com. H Accestories.com παρέχει τις υπηρεσίες της, προς εσάς σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία"). Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία της Accestories.com (π.χ., Κριτικές Πελατών), θα υπόκειται στους κανόνες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις πολιτικές, τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις υπηρεσίες αυτές, και έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα συμφωνία από την αναφορά αυτή. Η Accestories.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτό την Ιστοσελίδα και τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Η πρόσβαση, η περιήγηση, ή με άλλο τρόπο χρήση της ιστοσελίδα υποδηλώνει συμφωνία σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, έτσι παρακαλούμε να διαβάσετε αυτή τη σύμβαση προσεκτικά πριν προχωρήσετε.


Χρήση της Ιστοσελίδας

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα κάτω από την επίβλεψη ενός γονέα ή κηδεμόνα. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, η Accestories.com χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη-αποκλειστική άδεια να έχετε πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας της, με την εμφάνιση στο πρόγραμμα περιήγησης σας, στο Internet (browser) μόνο για το σκοπό των αγορών (ψώνια) προσωπικών ή εμπορικών αντικειμένων που πωλούνται στην Ιστοσελίδα και όχι για οποιαδήποτε εμπορική χρήση (χρήση για μη αγορές) ή χρήση για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Accestories.com εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγείται στην παρούσα παράγραφο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.
Εκτός των απαγορεύσεων στην παραπάνω παράγραφο, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, διανείμετε, προβάλετε, πουλήσετε, εκμισθώσετε, μεταδώσετε, δημιουργήσετε παράγωγων έργων, μεταφράσετε, τροποποιήσετε, ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτείτε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή οποιουδήποτε μέρους του, εκτός αν ρητά επιτρέπεται από Accestories.com γραπτώς. Δεν μπορείτε να κάνετε εμπορική χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από Accestories.com εκ των προτέρων. Η Accestories.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί υπηρεσίες, να τερματίσει λογαριασμούς, και / ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την κρίση της, χωρίς περιορισμό, αν η Accestories.com πιστεύει ότι η συμπεριφορά του πελάτη παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή είναι επιβλαβής για συμφέροντα της.
Δεν θα πρέπει να ανεβάσετε, να διανείμετε, ή αλλιώς δημοσιεύσετε μέσω αυτής της ιστοσελίδας οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες ή άλλο υλικό που (α) καταπατά ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, (β) είναι συκοφαντικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. ή τους νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας που μπορεί να εφαρμοστεί, ή (γ) περιλαμβάνει τυχόν bugs, viruses, worms, trapdoors, Trojanhorses ή άλλο επιβλαβή κώδικα ή ιδιότητες. HAccestories.com μπορεί να εκχωρήσει έναν κωδικό πρόσβασης και αναγνώρισης του λογαριασμού σας για να σας δώσει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε ορισμένα τμήματα αυτής της ιστοσελίδας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης ή αναγνώρισης, θα θεωρείται ότι είναι εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας κατά τρόπο σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, και η Accestories.com δεν έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει την έγκριση ή την πηγή της για τη κάθε πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας.
Θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και ταυτοποίησης, το άτομο στο οποίο αρχικά είχε δοθεί ο κωδικό πρόσβασης και ταυτοποίησης, άσχετα αν η πρόσβαση σε και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας είναι πραγματικά από εσάς ή όχι, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των επικοινωνιών και μεταδόσεων και όλων των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό και οικονομικές υποχρεώσεις) που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και την αναγνώριση που σας έχουν ανατεθεί. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως Accestories.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή την ταυτότητά σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή απειλή παραβίασης της ασφάλειας αυτής της Ιστοσελίδας. Τέλος η Accestories.com μπορεί εκτός των άλλων νομικών ή ένδικων μέσων που διαθέτει, να ανακαλέσει άμεσα όποιο κωδικό πρόσβασης και αναγνώρισης των λογαριασμών που εκδίδεται σε εσάς και να αρνηθεί την πρόσβαση σας και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, εν όλο ή εν μέρει χωρίς να σας γνωστοποιήσει τους λόγους.


Κριτικές και σχόλια

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο σημείο της παρούσας συμφωνίας (ή στην Ιστοσελίδα μας), κάτι που υποβάλλετε ή δημοσιεύετε (Υποβολές) στην ιστοσελίδα και / ή το περιεχόμενο της Accestories.com, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τις ιδέες, την τεχνογνωσία, τις τεχνικές, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, και προτάσεις (συνολικά, «Υποβολές»), είναι και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη, και με την υποβολή ή την δημοσίευση, συμφωνείτε να χορηγήσετε άδεια αμετάκλητα για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται αυτό στην Accestories.com χωρίς χρέωση, να έχει παγκόσμια, διαρκή, αμετάκλητη, και μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανείμει, προβάλει, δημοσιεύει, να εκτελεί πώληση, εκμίσθωση, μετάδοση, προσαρμογή, δημιουργία παράγωγων έργων από Υποβολές όπως με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή, και να μεταφράσει, να τροποποιήσει, να επεμβαίνει, να αποσυναρμολογεί τέτοιες υποβολές. Όλες οι Υποβολές γίνονται αυτόματα αποκλειστική ιδιοκτησία του Accestories.com και δεν θα επιστραφούν σε εσάς και εσείς συμφωνείτε να μην εγείρετε οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση τους από τηνAccestories.com στο μέλλον.
Εγγυάστε ότι υποβολές σας, εν όλο ή εν μέρει, είναι σαφείς και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε παράβαση IP δικαιώματος, διαφωνίες ή αξιώσεις τρίτων. Η Accestories.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κακή χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων τρίτων από εσάς. Αναλαμβάνετε πλήρως την προστασία και την αποζημίωση της Accestories.com και τρίτων για τυχόν ζημίες που προκαλούνται λόγω της χρήσης των καταχωρήσεων για οποιονδήποτε σκοπό.
Εκτός από τα δικαιώματα που ισχύουν για οποιαδήποτε Υποβολή, όταν υποβάλετε σχόλια ή σχόλια για την ιστοσελίδα, χορηγείτε επίσης στην Accestories.com το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα που υποβάλλετε με οποιαδήποτε αναθεώρηση, το σχόλιο, ή άλλο περιεχόμενο, αν υπάρχει, και σε άλλα σημεία στην ιστοσελίδα, εκτός από το σημείο υποβολής ή και εκτός της ιστοσελίδα. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε κύριος ή ειδάλλως ελέγχετε όλα τα δικαιώματα για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, και κάθε άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύετε (Υποβολές) και ότι η χρήση των σχολίων σας, των παρατηρήσεων σας, ή άλλου περιεχόμενου στην Accestories.com δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προσποιούμενος ότι είστε κάποιος εκτός από τον εαυτό σας, ή αλλιώς να παραπλανήσετε την Accestories.com ή τρίτους ως προς την προέλευση των όποιων Υποβολών ή περιεχόμενου τους. Η Accestories.com μπορεί να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε Υποβολές (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων ή κριτικών) για οποιονδήποτε λόγο.


Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες ή άλλες εικόνες, εικονίδια, ηχητικά κλιπ, τα λογότυπα, τα συνθήματα, τα εμπορικά ονόματα ή λέξεις, το λογισμικό και όλα τα περιεχόμενα στην ιστοσελίδα του Accestories.com (συνολικά, «Περιεχόμενο»), ανήκουν αποκλειστικά στην Accestories.com ή συγκεκριμένων προμηθευτών του περιεχομένου της. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, μεταδώσετε, προβάλετε, δημοσιοποιήσετε, πουλήσετε , διανέμετε ή εκμεταλλευτείτε εμπορικά οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου ή με άλλο τρόπο να διαθέσετε οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου με τρόπο που δεν επιτρέπεται από την Accestories.com, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της. Η συλλογή ή εξαγωγή δεδομένων από την Accestories.com καθώς και η χρήση των Accestories.com εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών σε meta-tags, απαγορεύεται αυστηρά. Μπορείτε να δείτε και να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο μόνο για τις προσωπικές σας πληροφορίες και για αγορές (ψώνια) και την δημιουργία παραγγελίας-αγοράς στην ιστοσελίδα και για κανένα άλλο σκοπό. Η συλλογή, η διάταξη και συγκέντρωση όλων των περιεχομένων σε αυτήν την περιοχή (η "Σύνταξη") ανήκουν αποκλειστικά στην Accestories.com. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο Σύνταξης με οποιοδήποτε τρόπο που να υποτιμά ή δυσφημεί ή με οποιοδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση ή παράβαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών σχετικά με την Accestories.com. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτήν την ιστοσελίδα (το «Λογισμικό») αποτελεί ιδιοκτησία της Accestories.com και / ή των προμηθευτών λογισμικού της. Το Περιεχόμενο, η Σύνταξη και το Λογισμικό προστατεύονται από κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από Accestories.com. Οι παραβάτες θα διώκονται σε όλη την έκταση του νόμου.


Σύνδεσμοι

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους. Υπενθυμίζετε ότι η Accestories.com δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία ή το περιεχόμενο που βρίσκεται ή μέσω τέτοιων δικτυακών τοποθεσιών.


Τιμολόγηση σε διαφορετικά νομίσματα

H τιμολόγηση των προϊόντων που πωλούνται από την Accestories.com βασίζεται σε στοιχεία που υπολογίζεται σε δολάρια ΗΠΑ (US $). Οι τιμές αναγράφονται σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται από δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με τις πιο ενημερωμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Λόγω διακυμάνσεων τιμών συναλλάγματος, οι τιμές που εμφανίζονται σε μη-ΗΠΑ αξίες, στην ιστοσελίδα, εκτός από την ατομική σελίδα του προϊόντος, μπορεί να μην είναι η πιο πρόσφατη. Οι περιοχές της ιστοσελίδας όπου μη-ΗΠΑ ονομαστικής αξίας τιμές μπορεί να είναι ανακριβείς περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά), διαφημιστικά πανό, διαφημιστικά σελίδες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες κατηγόριων προϊόντων. Η τιμή που εμφανίζεται στην ατομική σελίδα του προϊόντος, ανεξάρτητα από το νόμισμα, είναι η τρέχουσα τιμή που είναι υπόχρεοι να καταβάλουν στην Accestories.com, με εξαίρεση τυχόν εξόδων μεταφοράς


Τυπογραφικά λάθη

Ενώ η Accestories.com προσπαθεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τα προϊόντα και τις τιμές τους, τυπογραφικά λάθη μπορεί να συμβούν. Η Accestories.com δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την τιμή ενός προϊόντος παρά μόνο μετά την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που ένα προϊόν αναφέρετε με λανθασμένη τιμή ή με λανθασμένες πληροφορίες οφείλεται σε ένα λάθος κατά την τιμολόγηση ή την εγγραφή των πληροφοριών για το προϊόν, η Accestories.com έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που ένα προϊόν η τιμή του είναι λανθασμένη, η Accestories.com μπορεί, κατά την κρίση της, να επικοινωνήσει μαζί σας, είτε για οδηγίες ή για να ακυρώσετε την παραγγελία σας ή για να σας ενημερώσουμε ότι έχει ακυρωθεί ήδη.


Αποδοχή Παραγγελίας

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η τιμή που αναφέρεται για κάθε σημείο της ιστοσελίδας θα πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσκληση για προσφορά και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσφορά. Η παραγγελία σας είναι μια προσφορά για την αγορά, η οποία θα γίνει δεκτή όταν η Accestories.com επιβεβαιώσει την παραγγελία σας. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες παραγγελίες που δεν είμαστε σε θέση να δεχτούμε και πρέπει να ακυρωθούν. Η Accestories.com διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για οποιοδήποτε λόγο. Μερικές καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν την παραγγελία σας να ακυρωθεί περιλαμβάνουν περιορισμούς στις ποσότητες που είναι διαθέσιμες για αγορά, ανακρίβειες και λάθη στις πληροφορίες του προϊόντος ή την τιμολόγηση, ή άλλα προβλήματα. Η Accestories.com μπορεί επίσης να απαιτήσει πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν από την αποδοχή οποιαδήποτε παραγγελίας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της παραγγελίας σας ακυρωθεί ή εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για να δεχτούμε την παραγγελία σας.


Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στους τυποποιημένους όρους πώλησης που διέπουν το κάθε προϊόν σε αυτήν την ιστοσελίδα, τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση σε αυτήν και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Accestories.com διέπονται από την παρούσα συμφωνία. Η Accestories.com δεν κάνει αντιπροσώπευση ή παροχή εγγύησης οποιουδήποτε είδους (και προϊόντος), αποποιείται κάθε ευθύνης, ως προς τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στους όρους της ιστοσελίδας. HAccestories.com αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, μη παραποίησης, καθώς και της ακρίβειας των δεδομένων. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες, λάθη ή τυπογραφικά λάθη. Η Accestories.com δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο θα είναι χωρίς σφάλματα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Accestories.com δεν θα ευθύνεται για ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων, τυχαίων, αντίποινων, παραδειγματικών ή επακόλουθων ζημιών.
Η Accestories.com ένα διαδικτυακό κατάστημα συναλλαγών το οποίο παρέχει υπηρεσίες με το πρότυπο των σχέσεων συναλλαγών σε τριγωνική βάση. Η Accestories κάνει απεικόνιση προϊόντων  και εμπορευμάτων άλλων εταιρειών (που είτε τα παράγουν, είτε είναι μεταπωλητές) και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν θέματα που προκύψουν και μπορεί να σχετίζονται με την γνησιότητα των προϊόντων που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα της. Ο αγοραστής των προϊόντων, αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος ο ίδιος και μόνο (τόσο απέναντι στον εαυτό του, όσο και απέναντι σε τρίτους) για κάθε προϊόν που αγοράζει , και αναλαμβάνει όποιες ευθύνες τυχόν προκύψουν.


Ένδικα μέσα

Συμφωνείτε ότι η Accestories.com μπορεί να κινηθεί νομικά για οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική παραβίαση της παρούσας συμφωνίας ή και για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν στην Accestories.com. Η Accestories.com διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να αποζημιωθεί για τις παραπάνω αιτίες, μαζί με τα έξοδα οποιασδήποτε μορφής επίλυσης των διαφορών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό αμοιβών και των δικηγόρων.
Στην περίπτωση παραίτηση της Accestories.com από τυχόν δικαιώματα ή ένδικα μέσα της υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις στο παρόν, δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση της Accestories.com να χορηγήσει παρόμοια παραίτηση στο μέλλον σε ανάλογες περιπτώσεις.


Τερματισμός και Επίδραση του τερματισμού

Εκτός από οποιαδήποτε άλλα νομικά ή ένδικα μέσα η Accestories.com μπορεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, να λύσει άμεσα τη συμφωνία ή να ανακαλέσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας που χορηγούνται εν δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας, θα παύει κάθε πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, και η Accestories.com μπορεί εκτός των άλλων νομικών ή ένδικων μέσων που διαθέτει, να ανακαλέσει άμεσα όλους ή κάποιους κωδικούς πρόσβασης, και αναγνώρισης των λογαριασμών που εκδίδεται σε εσάς και αρνηθεί την πρόσβαση σας και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, εν όλο ή εν μέρει. Κάθε καταγγελία της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό των υποχρεώσεων, πληρωμές) από τα μέρη που γεννήθηκαν πριν από την ημερομηνία της καταγγελίας.


Πολιτική Παραβίαση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Είναι η πολιτική της Accestories.com να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, για να προστατεύσει το υλικό της και να αναγνωρίσει όλα τα σχετικά με το κράτος, και τους διεθνείς νόμους δικαιώματα της εν αντιθέσει όσων παραβιάζουν οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οποιαδήποτε άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας . Εάν είστε ιδιοκτήτης πνευματικών δικαιωμάτων και πιστεύετε ότι Accestories.com πωλεί, προσφέρει προς πώληση, ή θέτει στη διάθεση αγαθών ή / και υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, στη συνέχεια, να στείλετε τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύνολό τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Πληροφορίες που απαιτούνται

1. Μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός πνευματικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.
2. Μια περιγραφή του υποτιθέμενου παραβιασθέντος υλικού ή εργασίας.
3. Μια περιγραφή του όπου το υποτιθέμενο παραβιασθέν υλικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα (προϊόν , URL).
4. Επαρκείς πληροφορίες για να μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και e-mail?
5. Μια δήλωση από εσάς ότι έχετε που να αναφέρει ότι η επίμαχη χρήση του υλικού δεν επιτρέπεται από συγκεκριμένα κατοχυρωμένο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας , ή από συγκεκριμένο νόμο.
6. Αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζονται από την ιστοσελίδα (π.χ. "ρητή αναφορά με ποιόν τρόπο, που και από ποιόν κατοχυρώθηκαν", Κλπ). Και
7. Μια δήλωση από εσάς ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ακριβείς, και επί ποινή ψευδορκίας, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των οποίων αποκλειστικό δικαίωμα φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.

Αποστολή Προϊόντων - Παραγγελιών

Όλες τα προϊόντα αποστέλλονται - ταχυδρομούνται  από τη χώρα προέλευσης τους παρόλο που η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η χώρα προέλευσης αναφέρεται στην περιγραφή κάθε προϊόντος.  
Η www.accestories.com διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τμηματική αποστολή κάθε παραγγελίας εάν το κρίνει σκόπιμο, η και αποστολή όλων των προϊόντων κάθε παραγγελίας σε χωριστά δέματα.


Αποκλειστική Χρήση

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Acca trding Company Limited (CN: 8603147, Register address: 5 Jupiter House Calleva Park Aldermaston, Reading Berkshire, RG 7 8 NN, Ηνωμένο Βασίλειο).